Skialpinizmus sa za posledné roky teší čoraz väčšej popularite a na Kubínskej nezabúdame ani na nadšencov tohto zimného športu, ktorí sú u nás vítaní. Otváracia doba zjazdovky pre skialpinistov je rovnaká ako pre lyžiarov: 8:00 – 16:00 hod.

 

 

Na mape strediska nájdete vyznačené skialp trasy, ktoré začínajú od Hotela Green:

Povolené je aj šlapanie po zjazdovke, ale iba po okraji pravej strany zjazdovky smerom do hora. Pri tejto trase hrozí kolizia s lyžiarom, takže skialpinistov žiadame, aby dodržiavali otváraciu dobu zjazdovky z dvoch dôvodov:

1. Bezpečnosť: Vaša bezpečnosť je prvoradá a preto vás žiadame, aby ste využívali výhradne trasy určené na skialp. Po 16 hod. platí ZÁKAZ vstupu pre skialpinistov na zjazdovku z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva úrazu, spôsobeným lanami snežných diel a strojov, ktoré upravujú trate.
Nasledujúce video vysvetľuje podrobnosti ohľadom bezpečnosti skialpinistov na svahu: POZRIEŤ VIDEO

2. Zhoršovanie podmienok ostatným lyžiarom: Večerný a nočný skialp po čerstvo upravenom teréne taktiež poškodzuje povrch svahov, čo následne do rána zamrzne a zhoršujú sa lyžiarske podmienky pre ostatných lyžiarov.

 

Pravidlá pre skialpinistov

Vážení skialpinisti!
Vítame Vás v lyžiarskom stredisku SKI PARK Kubínska hoľa, pamätajte na to že vstupom na zjazdovky sa stávate hosťom strediska a pohyb po lyžiarskych tratiach je ošetrený prevádzkovým poriadkom, ktorý je nutné dodržiavať.

Na zjazdových tratiach sa pohybujete na vlastnú zodpovednosť. Zjazdovky slúžia predovšetkým užívateľom lanoviek a vlekov. Aby sme na zjazdovkách zabránili kolíziám a úrazom, prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s podmienkami pohybu skialpinistov a dodržiavali aj nasledovné pravidlá:

1. Výstup prevádzajte vždy okrajom zjazdovky, za hranicou zjazdovky označenej prenosným tyčovým značením.

2. Výstup prevádzajte len po vytýčenej výstupovej trase (naznačená červenou líniou v mape a označená prenosným značením v teréne)

3. Výstup prevádzajte vždy za sebou, nie vedľa seba.

4. Venujte zvýšenú pozornosť pohybu lyžiarov na svahu.

5. Zvýšenú pozornosť venujte aj terénnym horizontom a hranám, úzkym miestam, strmým svahom, zľadovateným platniam, križovaniam zjazdoviek a iným miestam kde je zvýšené riziko kolízie s lyžiarmi.

6. Zjazdovku traverzujte v dostatočnom rozostupe a len v označených miestach.

7. Nevstupujte na uzavreté zjazdovky alebo ich časti. Dodržujte miestne značenie a odporučenia obsluhy lanoviek a zjazdoviek.

8. Nevstupujte na zjazdovky mimo oficiálnych prevádzkových hodín.

9. Výstup so psom po zjazdovke je zakázaný

10. Dodržujte biely kódex

11. Využívaním priestorov vymedzených pre skialpinizmus sa účastník skialpinistického výstupu zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá a pokyny poverených zamestnancov. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel je poverený zamestnanec oprávnený účastníka skialpinistického výstupu poučiť a vyzvať na ich dodržiavanie. V prípade hrubého, sústavného alebo opakovaného porušovania je poverený zamestnanec oprávnený zamedziť účastníkovi skialpinistického výstupu vstup na vymedzené priestory pre skialpinistov.