Aj napriek aktuálnej neľahkej situácii, hľadáme spôsoby, ako by ste si mohli Kubínsku užívať aj naďalej.

Vzhľadom na aktuálne vládne nariadenia je prevádzka lyžiarskych stredísk od 1.1.2021 do 24.1.2021 pozastavená. Za súčasných podmienok je povolený pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu. Voľný pohyb je umožnený len po dobu pozastavenia prevádzky lyžiarskeho strediska a to predbežne do 24.1.2021. Na základe toho sme sa rozhodli sprístupniť počas tohto obdobia zjazdové trate skialpinistom, prípadne iným individuálnym športovcom (návštevníkom).

Upozorňujeme Vás:

  • Voľný pohyb v stredisku a na tratiach je na vlastné riziko a teda prípadný zásah horskej záchrannej služby si hradí návštevník sám.
  • Výstup hore vykonávajte po pravom okraji zjazdovky, zjazd dole takisto po pravej strane (z pohľadu skialpinistu).
  • Takisto prosíme ostatnú verejnosť na tratiach (sánkari, peší, rodiny s deťmi), aby dodržiavali tieto pravidlá, vyhnete sa tak nebezpečným kolíziám s iný návštevníkmi.
  • Pri pohybe v stredisku dodržujete aj opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, hlavne rúška – odstup – ruky.
  • Prípadné obmedzenia na zjazdových tratiach z dôvodu úpravy tratí, zasnežovania alebo prác v stredisku budú zverejnené včas na našom webe kubinska.sk a našich sociálnych sieťach. Prosíme o ich dodržiavanie.

Prajeme Vám pekné chvíle na Kubínskej!
ĎAKUJEME!

 

 

 

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska