Cenník skipasov počas zimnej sezóny 2021/2022

Kup karnety narciarskie w przystępnych cenach i w zaciszu swojego domu za pośrednictwem naszego e-sklepu ESKIPASS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak dokonać zakupu?

 • Jazda na nartach bez czekania
 • Prosty odbiór
 • Najlepsze ceny
 • Kilometry
Przejdź do sklepu internetowego

CENNIK PIERWSZY ŚNIEG do 25.12.2021 &

WIOSENNE NARTY od 14.3.2022

 • Najlepsze ceny w E-SHOP
 • Ceny w kasie
Rodzaj skipasDorosłyJuniorDzieci/Seniori 
2 godziny15,5 € 16,0 €13,5 € 14,0 €10,5 € 11,0 €kup online
od 12:3017,0 € 18,0 €14,0 € 15,0 €11,0 € 12,0 €kup online
4 godziny19,0 € 20,0 €16,0 € 17,0 €13,0 € 14,0 €kup online
1 dzień22,5 € 24,0 €18,0 € 20,0 €14,0 € 15,0 €kup online
2 dni41,0 € 43,0 €34,0 € 36,0 €25,0 € 27,0 €kup online
3 dni58,0 € 61,0 €48,0 € 51,0 €35,0 € 38,0 €kup online
4 dni73,0 € 78,0 €60,0 € 65,0 €44,5 € 47,0 €kup online
5 dni87,0 € 92,0 €71,0 € 76,0 €51,0 € 56,0 €kup online
6 dni94,5 € 102,0 €78,0 € 84,0 €57,5 € 62,0 €kup online
7 dni104,0 € 112,0 €86,0 € 92,0 €63,5 € 68,0 €kup online
3 z 5 dni60,0 € 63,0 €50,0 € 53,0 €37,0 € 40,0 €kup online
5 zo 7 dni90,0 € 95,0 €74,0 € 79,0 €53,0 € 58,0 €kup online
sezon skipas*270,0 € 270,0 €220,0 € 220,0 €160,0 € 160,0 €kup online
2 godziny „Wiciag dla dzieci“7,5 €6,5 €5,0 €
1 przejazd „Wiciag dla dzieci“2,0 €2,0 €2,0 €
1 przejazd wyciagiem narciarskim3,5 €3,0 €2,5 €
1 przejazd wyciagiem krzesełkowym5,0 €4,5 €4,0 €

*Cena obowiązuje tylko od 1.11.21 do 23.12.21 w przedsprzedaży! Od 24.12.2021 sezonowa cena karnetu jest ważna zgodnie z ceną karnetu w sezonie. Viac info na Sprzedaż sezonowych karnetów narciarskich.

Karnety są wydawane jako karty chipowe. Kaucja za kartę chipową wynosi 2 €. Depozyt karty chipowej będzie zwrócony tylko na nieuszkodzonych i w pełni funkcjonalnych kartach!

Wszystkie rodzaje karnetów NIE ZMNIEJSZAJĄ! Monitoruj użytkowników skipassu! Przy każdym przejściu przez kołowrót sporządzony obraz klienta, który jest używany do celów dowodowych. Używaj tylko karnetów zakupionych w oficjalnych punktach sprzedaży centrum, na własny użytek. Karnety narciarskie otrzymane lub zakupione od innych są nieważne i zostaną zablokowane przez użytkownika podczas próby jego użycia! Gość jest zobowiązany do okazania ważnego karnetu / biletu na żądanie upoważnionego pracownika ośrodka narciarskiego. Jeśli pracownik odkryje, że klient kieruje nieważnym lub nielegalnie zdyskontowanym karnetem narciarskim, zostanie on również zablokowany bez zwrotu kosztów.

Zniżky:

 • Dzieci do 5,99 lat w towarzystwie osoby dorosłej mają prawo na bezpłatny karnet. Uprawnionymi do zakupu skipass „Dzieci“ są dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Żeby skorzystać z zniżki, klient musi przedstawić kartę ubezpieczenia dziecka
 • Uprawnionymi do zakupu skipass „Senior“ są osoby powyżej 60 lat oraz posiadacze zaświadczenia o niepełnosprawności. Dla skorzystania zniżki powinno przedłożyć legitymację lub kartę niepełnosprawności.
 • Uprawnionymi do zakupu skipass „Junior“ są osoby od 13 do 19 lat, oraz studenci, który posiadają ważną kartę ISIC, ITIC, EURO24. Karnet jest ważny tylko z posiadaniem danej karty, trzeba ją posiadać podczas całej doby korzystania karnetu. Jeżeli narciarz nie będzie posiadać ważną kartę, karnet zostanie natychmiast zablokowany!
 • Właściciele kart Orava Card są uprawnieni do 5% zniżki na karnety na 1, 2, 3 i 4-dniowe karnety narciarskie oraz 10% na karnety narciarskie 5,6,7 dnia tylko w kasie w ośrodku.
 • Zniżki dla grup: 10% dla wszystkich-dniowy karnet narciarski i każda 21 osoba gratis, rabaty dla grup z minimum 20 osób naraz przy zakupie biletu dla całej grupy, jak ceny przy kasie w centrum. Przy zakupie skipassów ze zniżką dla całej grupy nie jest możliwe wykorzystać inne rabaty. Przy zakupie skipassów dla organizowanej grupy jest potrzebne przedłożyć w kasie listę z nazwiskami członków grupy i z pieczątką organizacji.
 • Kombinowanie zniżek i rabatów nie jest możliwe. Obowiązuje najkorzystniejsza cena dla klienta. Ośrodek narciarski jest uprawniony do zmian cen karnetów.
 • Ceny za e-shop ESKIPASS są ważne tylko przy zakupie karnetów narciarskich online(nie w kasie), która znajduje się na stronie internetowej kubinska.pl. Nie można ubiegać się o dodatkowe rabaty przy zakupie taryfy internetowej, pełna cena jest naliczana klientowi zgodnie z aktualnym cennikiem e-shopu ESKIPASS opublikowanym na stronie internetowej operatora lub bezpośrednio w kasie.
 • Cena karnetów narciarskich nie obejmuje wstępu do szkoły narciarskiej.

Objaśnienia do cennika i inne informacje:

 • 1 JAZDA WYCIĄGIEM KRZESEŁKOWYM to podróż powrotna tylko na dolnym wyciągu krzesełkowym oznaczonym na mapie jako „A – Unifix 4 Mačkovo-Dzúrikovo“, lub oznacza podróż powrotną tzlko na górnwym wyciągu krzesełkowym oznaczonym na mapie „B, – SLF4p Dzúrikovo-Hrebeň“.Dla podróży powtórnej na samą góre trzeba zakupić dwie poszczególne karnety na wyciągi A i B.
 • 1 JAZDA WYCIĄGIEM ORCZYKOWYM oznacza tylko jedną podróż w górę na jednym z wyciągów orczykowych oznaczonych na mapie jako C,D,E,F,G (zawsze tylko na 1 z nich).
 • 1 JAZDA WYCIĄGIEM DLA DZIECI oznacza tylko jedną, jednokierunkową podróż na którymkolwiek wyciągu oznaczonym na mapie H lub J (zawsze tylko na 1 z nich).
 • Czasowe skipassy 2 godziny i 4 godziny są ważne od pierwszego przejścia przez kołowrót! Skipass „od 12:30“ jest ważny od 12:30 do końca godzin otwarcia ośrodku tj. 15:30.
 • Czasowy karnet 2 godz. „Wyciąg dla dzieci“ jest ważny tylko na wyciągach oznaczonych na mapie literą H i J!
 • Ważność wszystkich karnetów rozpoczyna się w dniu ich wydania. Na życzenie dostępna jest bezpłatnie zmiana daty rozpoczęcia ważności karnetu, ale tylko na czasowe, całodniowe i kilkudniowe karnety. Kilkudniowe karnety (2,3,4,5,6 lub 7 dni) są ważne tylko kolejne dni pod rząd, z wyjątkiem karnetów 3 dni z 5, 5 dni z7 lub 10 dni w sezonie.
 • Ośrodek narciarski jest uprawniony do ograniczenia ilości transportu według aktualnego stanu i warunków atmosferycznych.
 • Utrata lub kradzież: przy utracie, amortyzacja lub kradzieży nie udziela się żadna rekompensata.
 • Konsument nie ma prawa na odszkodowanie za transport w przypadku przerwy wyrządzonej nadzwyczajnymi okolicznościami, którym się nie dało zapobiec ani wtedy, jak były przyjęte wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa.
 • Informacje o śniegowych warunkach i godzinach otwarcia wyciągu i kolejek linowych są dostępne codziennie w miejscach sprzedaży skipassów, na adresie kubinska.sk i na numerze telefonu +421 915 595 311.
 • Ośrodek narciarski nie wymienia, przedłuża ważność ani zmiany skipassu.Pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania warunków prawidłowej jazdy, cennika, kodeksu białego oraz respektować instrukcje osoby upoważnionej operatorem. Umowa przewozu zostaje zawarta, gdy tylko użytkownik użyje prawa do przewozu na podstawie zakupionego skipassu i wejdzie na urządzenie transportu lub wejdzie do strefy wchodzenia na urządzenie transportu – dostępnego tylko z ważnym skipassem. Zawierając taką umowę pasażer potwierdza, że zapoznał się z warunkami transportu, cennikiem oraz białym kodeksem.
 • Klienci ośrodka narciarskiego poruszają się po ośrodku tylko po wyznaczonych trasach, na własną odpowiedzialność i mają obowiązek akceptować wskazówki pracowników ośrodka narciarskiego.
 • Narciarz jest zobowiązany na żądanie upoważnionej osoby pokazać ważny karnet narciarski. Przy użyciu nieuprawnionego karnetu, operator zastrzega sobie prawo go wyłączyć lub odebrać bez rekompensaty.
 • Karnet narciarski nie uprawnia jego posiadacza do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej (w tym działalność szkółki narciarskiej) na trasach narciarskich i terenach ośrodka narciarskiego bez zgody ORAVA SKIPARK a.s. jako operatora i odpowiednich praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez zgody operatora zabronione jest używanie tras narciarskich oraz dojazdowego obszaru narciarskiego dla celów reklamowych (np. umieszczanie boksów sprzedażowych, urządzeń reklamowych itp. )
 • Pełny tekst umownych warunków transportu jest dostępny w kasie bezpośrednio w ośrodku SKI PARK Kubinska hola lub na kubinska.pl

W cenę skipassów wliczone jest ubezpieczenie na wypadek interwencji górskiego pogotowia ratunkowego na oznakowanych trasach narciarskich w ośrodku, w którym obowiązują karnety, w godzinach otwarcia ośrodka, oraz w dniu ważności skipassu.

Godziny otwaracia:

• Czas otwarcia wyciągu zależy od śniegowych i atmosferycznych warunków: od 8.30 do 15.30.
• W czasie od 16.00 do 8.00 wyciągi są ZAMKNIĘTE! Grozi niebezpieczeństwo obrażeń od kabli i urządzeń regulujących tory.
• W trakcie trwania sezonu zimowego 2021/2022 jest SKI PARK Kubińska Hola ścisłego zakazu paralotniarstwa!

Akceptujemy karty kredytowe:

GENERAL TERMS AND CONDITIONS winter 20212022

General Business Conditions ESKIPASS e-shop winter 21 22

CENIK GŁÓWNY SEZON  10.1.2022 – 13.3.2022

 • Najlepsze ceny w E-SHOP
 • Ceny w kasie
Rodzaj skipasDorosłyJuniorDzieci/Seniori 
2 godziny23,0 € 24,0 €19,0 € 20,0 €14,0 € 15,0 €kup online
od 12:3025,0 € 27,0 €20,5 € 22,0 €15,5 € 17,0 €kup online
4 godziny28,0 € 30,0 €22,5 € 24,0 €16,5 € 18,0 €kup online
1 dzień30,0 € 33,0 €24,0 € 27,0 €18,0 € 20,0 €kup online
2 dni56,5 € 62,0 €46,0 € 51,0 €35,0 € 38,0 €kup online
3 dni81,0 € 89,0 €66,5 € 73,0 €50,0 € 54,0 €kup online
4 dni103,0 € 114,0 €84,5 € 93,0 €64,0 € 69,0 €kup online
5 dni122,0 € 134,0 €100,0 € 110,0 €76,0 € 81,0 €kup online
6 dni138,5 € 152,0 €113,5 € 125,0 €86,0 € 92,0 €kup online
7 dni152,0 € 167,0 €124,5 € 137,0 €94,5 € 102,0 €kup online
3 z 5 dni84,0 € 92,0 €69,5 € 76,0 €53,0 € 57,0 €kup online
5 zo 7 dni127,0 € 139,0 €105,0 € 115,0 €81,0 € 86,0 €kup online
sezon skipas340,0 € 340,0 €280,0 € 280,0 €210,0 € 210,0 €kup online
2 godziny „Wiciag dla dzieci“12,0 €10,0 €8,0 €
1 przejazd „Wiciag dla dzieci“2,5 €2,5 €2,5 €
1 przejazd wyciagiem narciarskim5,0 €4,5 €4,0 €
1 przejazd wyciagiem krzesełkowym8,0 €7,0 €6,0 €

CENIK TOP SEZON  26.12.2021 – 9.1.2022

 • Najlepsze ceny w E-SHOP
 • Ceny w kasie
Rodzaj skipasDorosłyJuniorDzieci/Seniori 
2 godziny24,5 € 26,0 €19,5 € 21,0 €15,0 € 16,0 €kup online
od 12:3026,5 € 28,0 €21,5 € 23,0 €17,0 € 18,0 €kup online
4 godziny29,0 € 31,0 €23,5 € 25,0 €19,0 € 20,0 €kup online
1 dzień33,0 € 35,0 €27,5 € 29,0 €20,5 € 22,0 €kup online
2 dni62,0 €66,0 €51,0 € 55,0 €39,0 € 41,0 €kup online
3 dni89,0 € 95,0 €73,5 € 78,0 €56,0 € 59,0 €kup online
4 dni113,0 € 120,0 €94,0 € 100,0 €71,0 € 76,0 €kup online
5 dni134,0 € 143,0 €111,0 € 118,0 €84,5 € 90,0 €kup online
6 dni152,0 € 162,0 €126,0 € 134,0 €95,5 € 102,0 €kup online
7 dni167,0 € 178,0 €138,5 € 147,0 €105,0 € 112,0 €kup online
3 z 5 dni92,0 € 98,0 €76,0 € 81,0 €58,5 € 62,0 €kup online
5 zo 7 dni138,0 € 147,0 €115,5 € 123,0 €89,5 € 95,0 €kup online
sezon skipas340,0 € 340,0 €280,0 € 280,0 €210,0 € 210,0 €kup online
2 godziny „Wiciag dla dzieci“13,0 €11,0 €8,0 €
1 przejazd „Wiciag dla dzieci“3,0 €3,0 €3,0 €
1 przejazd wyciagiem narciarskim6,0 €5,5 €5,0 €
1 przejazd wyciagiem krzesełkowym9,0 €8,0 €7,0 €

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska