Otvorenie letnej sezóny

15. 06. 2019 09:00

Kubínska žije aj v lete! Čaká vás množstvo atrakcií a aktivít pre deti aj dospelých.

15. 06. 2019 09:00

Więcej

Kubínska žije aj v lete! Čaká vás množstvo atrakcií a aktivít pre deti aj dospelých.

Więcej

Spartan Race

13. 07. 2019 08:00

Pozývame vás na preteky Spartan Race - Super a Sprint, na Kubínskej holi.

13. 07. 2019 08:00

Więcej

Pozývame vás na preteky Spartan Race - Super a Sprint, na Kubínskej holi.

Więcej

Górna część
(1 396 m n. m.)

9 °C
słoneczny

Dolna część
(720 m n. m.)

9 °C
słoneczny

Górna część
(1 350 m n. m.)

9 °C

słoneczny

Dolna część
(720 m n. m.)

9 °C

słoneczny

Wspólnie tworzymy historie.

Razem jesteśmy #kubinska