Sorry, this entry is only available in Slovak.

1. Downhill

Popis trate: Downhillová súťažná trať v BIKE PARKu Kubínska hoľa je jedna z najdlhších a najťažších na Slovensku. Začína na vrchole Kubínskej hole a končí pri údolnej stanici dolnej sedačkovej lanovky. Je určená pre pokročilých a skúsených jazdcov. Preverí dokonale vaše schopnosti a výdrž. Obsahuje množstvo koreňov, skokov, zákrut, drevených premostení, ale aj prejazdov po lúke a rock garden.

Obtiažnosť: Veľmi vysoká
Dĺžka: 3 200 m
Prevýšenie: 630 m
Priemerný sklon: 3-25%
Povrch: hrubý prírodný povrch, kamene

2. Enduro

Popis trate: Je veľmi pestrá, s technickými prvkami, rýchlymi a pomalými zákrutami, úsekmi na koreňoch a jemným rock garden úsekom, s  flow prvkami vyrobenými bagrom a krásnymi singletrackovými traverzami v napínavých častiach nášho lesa.

Obtiažnosť: Vysoká
Dĺžka: 2 550 m
Prevýšenie: 292 m
Priemerný sklon: 7-14%
Povrch: Prírodný

3. A-line

Popis trate: A-line je trať rýchla s množstvom bezpečných veľkých stolových kopcov a skokov. Skutočná cyklistická horská dráha pre maximálny pôžitok! Trasa s hladkým povrchom, bez koreňov a kameňov. Obsahuje prírodné nerovnosti, mechanicky upravený povrch.

Obtiažnosť: Stredná
Dĺžka: 1 900 m
Prevýšenie: 140 m
Priemerný sklon: 8-12 %
Povrch: prírodný, štrkový

4. Super Mix

Popis trate: Trať Super Mix je určená pre všetky druhy horských bicyklov: MTB, XC, Enduro a DH. Je zbavená nebezpečných technických miest, preto je vhodná aj pre začínajúcich cyklistov ale rýchle úseky a zaujímavé skoky potešia aj pokročilých bikerov. Prírodné prekážky ako terénne bubny, rôzne skoky, vlny, klopené zákruty či drevené mostíky urobia z vašej jazdy nezabudnuteľný zážitok.

Obtiažnosť: Stredná
Dĺžka: 5 500 m
Prevýšenie: 280 m
Priemerný sklon: 3-10%
Povrch: minerálny, strojovo tvarovaný, kamenivo, drevo

Na začiatok trate sa pohodlne vyveziete aj s bicyklom štvorsedačkovou lanovkou. Ak nemáte bicykel, v požičovni Vám poradia s výberom z mnohých špičkových modelov. Vďaka skúseným inštruktorom v požičovni si zamilujete gravitačnú cyklistiku. Súčasťou strediska sú aj úseky vhodné pre adrenalínovú jazdu na horských trojkolkách či terénnych kolobežkách, ktoré si môžete požičať pri pokladniach v dolnej časti strediska.

Súčasťou BIKE PARKu je:

Požičovňa bicyklov Servis bicyklov Obchod s bicyklami Bufety a reštaurácie

Základné pravidlá správania sa na tratiach v BIKE PARKu Kubínska hoľa:
 1. Jazda na cyklistických tratiach BIKE PARKu je mimo prevádzkových hodín strediska a bez platného lístka pre cyklistov ZAKÁZANÁ. Návštevník cyklistických tratí jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko, a do BIKE PARKu je osobám mladším ako 18 rokov vstup zakázaný. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu vstúpiť na trať len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vstúpiť na trať len v sprievode rodiča. Prevádzkovateľ cyklistických tratí je oprávnený zakázať činnosť na tratiach osobe (zablokovať lístok), ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na týchto cyklistických tratiach alebo nemá platný lístok.
 2. Pred vstupom na trať je cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť s traťou a prekážkami vizuálne, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý vošiel na cyklistickú trať, zastavil a po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či neohrozuje seba, alebo iného cyklistu.
 3. Používajte cyklistický výstroj len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Je nevyhnutné používať prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu, hrudný kôš.
 4. Cyklistické trate sú jednosmerné štart-cieľ, cyklista musí dodržiavať smer jazdy určený označením trate.
 5. Prispôsobte rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a možnostiam, stavu trate a jednotlivých prekážok. Cyklista ako používateľ trate v cyklistickom parku musí mať neustále prehľad o situácii pred sebou.
 6. Dodržiavajte označenia na trati. Používateľ je povinný dodržiavať označenia na trati a pokyny zamestnancov strediska.
 7. Na trati nie ste sami, buďte ohľaduplní aj k iným osobám na trati. Na cyklistickej trati je každý používateľ povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie a život, alebo nespôsobil škodu sebe a inému. Cyklista, ktorý jazdí za ďalším cyklistom, nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Nezabudnite, že trať môžu používať aj menej zdatní jazdci, rodiny s deťmi atď.
 8. Pri úraze na cyklistickej trati je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. Oprávnenou osobou sú pracovníci strediska, pričom ohlasovacími miestami je ktorákoľvek údolná alebo vrcholová stanica sedačkovej lanovky, prípadne na telefónnych číslach: +421 915 595 311 – pokladňa, vo veľmi vážnych prípadoch tiesňová linka Horskej záchrannej služby(HZS) 18 300. V cene lístka nie je zahrnutý zásah HZS, preto Vám odporúčame zvážiť pripoistenie do hôr a zásahu HZS.
 9. V BIKE PARKu platia nasledujúce zákazy:
 • zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli,
 • zákaz demontáže, modifikovania, poškodzovania značenia trate, prekážok a informačných tabúľ,
 • zákaz vstupu deťom bez dohľadu zodpovednej osoby,
 • zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok,
 • donášať a používať nebezpečné predmety (sklo, kov, plechovky, nože, tyčky atď.),
 • zákaz fajčiť,
 • zákaz vstupu s otvoreným ohňom,
 • zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy,
 • zákaz vstupu chodcov.

Zakúpením lístka pre cyklistov a vstupom do areálu BIKE PARKu sa návštevník zaväzuje dodržiavať Prevádzkový poriadok BIKE PARK Kubínska hoľa 2022 a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví návštevníkov BIKE PARKu.

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska