Cenník atrakcií

Cenník platný od 1.5. do 31.10.2021
AtrakciaCenaPočet
Kolobežka dolná čast*6 €1 zjazd/30 minút
Kolobežka dolná aj horná časť**8 €1 zjazd/60 minút
Trojkolka dolná časť*8 €1 zjazd/30 minút
Trojkolka dolná aj horná časť**10 €1 zjazd/60 minút
Požičanie čln5 €1 čln/30 minút

UPOZORNENIE:

Kolobežky a trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku. Jazdy sú obmedzené uvedeným časovým limitom, ktorý začína plynúť prvým prechodom cez turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.

Cena atrakcie požičanie čln je uvedená bez vývozu lanovkou, čas plynie až po zapožičaní člna. Lístky na člnkovanie sa dajú kúpiť len do 16:00.

ZÁKAZNÍK JE POVINNÝ PRI VSTUPE NA ATRAKCIE DODRŽIAVAŤ PREVÁDZKOVÉ PORIADKY JEDNOTLIVÝCH ATRAKCIÍ, POKYNY OBSLUHY, VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMINEKY A OSTATNÉ POKYNY SÚVISIACE S VYUŽÍVANÍM JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB.

 

 

Zľavnené lístky

  1. Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa
  2. Nárok na Lístok Deti majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 15 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa
  3. Nárok na Lístok ISIC majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
  4. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
  5. Nárok na zľavnený Lístok ZŤP z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Lístky ZŤP/ZŤP-S sa dajú zakúpiť iba na pokladni v stredisku. Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.
  6. Zľavy pre organizované skupiny: 10% zľava z celkovej sumy. Zľavu je možné uplatniť iba pri organizovaných skupinách s minimálnym počtom 20 osôb pri nákupe lístkov naraz pre celú skupinu. Pri kúpe lístkov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s odtlačkom pečiatky organizácie(u detí a seniorov treba uviesť aj dátum narodenia).
  7. Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
  8. Lístky sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty. Vzhľadom k situácii vyvolanej ochorením COVID-19 vracajte čipové karty iba v automate, ktorý sa nachádza uprostred budovy pokladní v dolnej časti strediska! Ďakujeme za pochopenie.
  9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Všetky ceny sú vrátane DPH.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Kubínska hoľa leto 2021

Terénne trojkolky + kolobežky – prevádzkový poriadok leto 2021

Prevádzkový poriadok člnkovanie leto 2021

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska