Vyvezte sa lanovkami počas letnej sezóny až na vrchol Kubínskej hole, ktorý poskytuje nádherný výhľad na celú Oravu, Nízke a Západné Tatry, protiľahlé Chočské vrchy, ale aj na Malú a Veľkú Fatru.

Prevádzka lanoviek:

od 9.6 do 29.6 2018 – len počas víkendov

od 30.6 do 2.9  2018- denne

od 3.9 do 30.9 2018 – len počas víkendov

Prevádzková doba lanoviek: 9:00 – 17:00

 

Cenník lanoviek platný od 1.6 do 30.9 2018

Druh lístka Dospelý Deti/Seniori
1 x Lanovka 5 € 3 €
2 x Lanovka – na vrchol Kubínskej hole* 8 € 5 €
1 x Lanovka + bicykel 6 € 4 €
2 x Lanovka – na vrchol Kubínskej hole + bicykel* 9 € 6 €
1 x Lanovka + paragliding 6 €
2 x Lanovka – na vrchol Kubínskej hole + paragliding* 9 €
1 Deň Lanovky cyklisti** 20 € 15 €

*SKI PARK Kubínska hoľa má dve lanovky, jedna ide do polovica strediska, druhá od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na lanovke = 2 x Lanovka – na vrchol Kub. hole.

**Lístok je vydávaný na čipovú kartu. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty v pokladniach alebo automate v stredisku.

Všetky lístky sú obojsmerné, čiže v prípade záujmu je v cene aj zvoz späť do nástupnej stanice. Pokladne sa nachádzajú v nástupných staniciach obidvoch sedačkových lanoviek.

 

Zľavnené Lístky:

 1. Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa
 2. Nárok na Lístok „Deti“ majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 15 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa
 3. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov veku. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
 4. Nárok na zľavnený Lístok „Deti/Senior“ z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.
 5. Nárok na Lístok „Deti/Senior“ majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
 6. Zľavy pre organizované skupiny: 10% zľava z celkovej sumy. Zľavu je možné uplatniť pri organizovaných skupinách s minimálnym počtom 20 osôb pri jednorazovom nákupe Lístkov pre celú skupinu. Pri poskytnutí zľavy pre organizované skupiny nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie zľavy.
 7. Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Všetky ceny sú vrátane DPH.

 

 

Pokyny k cenníku:

 • 1 x Lanovka – predstavuje obojsmernú jazdu buď na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo, alebo obojsmernú jazdu na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B, – SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň, podľa výberu zákazníka, nie na oboch!
 • 2 x Lanovka – na vrchol Kubínskej hole – predstavuje obojsmernú jazdu na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo, plus obojsmernú jazdu na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B, – SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň.
 • Platnosť jazdových lístkov je 7 dní od zakúpenia len v prípade že neprešli turniketom.
 • 1 DEŇ lanovky cyklisti – lístok platí jeden deň na ktorý bol zakúpený, na obidvoch lanovkách počas prevádzkových hodín strediska
 • Informácie o prevádzke lanových dráh a atrakcií sú denne k dispozícii na predajných miestach Lístkov, na internetovej stránke kubinska.sk a telefónnom čísle +421 915 595 311.
 • Lyžiarske stredisko si vyhradzuje  právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok.
 • Cestujúci je povinný dodržiavať obchodné podmienky vydané spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s.; prevádzkové poriadky jednotlivých atrakcií; osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v chránených oblastiach (Chránená krajinná oblasť Horná Orava) a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa.
 • Zmluva o preprave je uzatvorená okamihom nastúpenia zákazníka do lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia) alebo vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným Lístkom.
 • Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a prevádzkovými predpismi.
 • Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje. Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti, vetra, výpadku elektrickej energie a podobne.
 • Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti v stredisku na Kubínskej holi bez súhlasu spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania všetkých tratí, nástupných a výstupných plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).
 • Úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok Letná sezóna 2018 je k dispozícii na pokladni priamo v stredisku na Kubínskej holi alebo na kubinska.sk.
 • UPOZORNENIE: V cene Lístkov nie je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby, zákazníci sa pohybujú po stredisku, chodníkoch a trasách na vlastnú zodpovednosť, odporúča sa pripoistiť do hôr.
 • Prevádzková doba lanoviek a atrakcií:  9:00 – 17:00 v závislosti od poveternostných podmienok, pokiaľ nie je uvedené inak.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Leto 2018